Mieszkańcy Domu włączyli się w akcję "WOK NA WYNOS"

Utworzono: sobota, 19 grudzień 2020 Poprawiono: sobota, 09 styczeń 2021

Mieszkańcy Domu włączyli się w akcję "WOK NA WYNOS" organizowaną przez Wołowski Ośrodek Kultury i Burmistrza Gminy Wołów. 

wcag

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla  Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, nr projektu: RDPS.09.02.01-02-0030/17, nazwa projektu „Nasz Dom – innowacyjny dom pomocy społecznej w Gminie Wołów dla osób starszych i niesamodzielnych jako element transformacji systemu wsparcia z instytucjonalnego w środowiskowy”