Ministerstwo Zdrowia wsparło DPS "Nasz Dom"

Utworzono: sobota, 19 grudzień 2020 Poprawiono: sobota, 19 grudzień 2020

Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom” otrzymał z Ministerstwa Zdrowia za pośrednictwem Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 5 pulsoksymetrów i 25 testów antygenowych na covid-19

wcag

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla  Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, nr projektu: RDPS.09.02.01-02-0030/17, nazwa projektu „Nasz Dom – innowacyjny dom pomocy społecznej w Gminie Wołów dla osób starszych i niesamodzielnych jako element transformacji systemu wsparcia z instytucjonalnego w środowiskowy”