„Świadczenie usług pielęgniarskich mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom” w Mojęcicach”

Utworzono: wtorek, 22 grudzień 2020 Poprawiono: poniedziałek, 11 styczeń 2021

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne

w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Pn.: „Świadczenie usług pielęgniarskich mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom” w Mojęcicach”

  

Ogłoszenie o zamówieniu

wzór umowy

zał. nr 1 formularz ofertowy

zał. nr 2 Oświadczenie

zał. nr 3 Oświadczenie 

informacja z sesji otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze

Inforamacja o udzieleniu zamówienia