REALIZACJA PROJEKTU "ZŁOTY WIEK - CIESZ SIĘ ŻYCIEM"

Utworzono: sobota, 09 styczeń 2021 Poprawiono: sobota, 23 styczeń 2021

 

Pracownicy socjalni z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołowie realizują w "Naszym Domu" projekt pn.: "Złoty wiek - ciesz się życiem".

Celem projektu jest zmniejszenie poczucia samotności wśród mieszkańców Domu Pomocy Społecznej. Projekt zakłada integrację społeczną beneficjentów projektu ze środowiskiem lokalnym poprzez wsparcie psychologiczne, społeczne (łączenie pokoleń), kulturalne (kolędowanie), akcja "Kartka dla seniora". Projekt realizowany jest w ramach specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny, specjalność - animator społeczności lokalnej. 

 

 

wcag

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla  Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, nr projektu: RDPS.09.02.01-02-0030/17, nazwa projektu „Nasz Dom – innowacyjny dom pomocy społecznej w Gminie Wołów dla osób starszych i niesamodzielnych jako element transformacji systemu wsparcia z instytucjonalnego w środowiskowy”