W "Naszym Domu" zaczęły się szczepienia przeciwko Covid-19

Utworzono: sobota, 16 styczeń 2021 Poprawiono: sobota, 23 styczeń 2021

 

Jako pierwszy (etap 0) zaczął się szczepić personel Domu. Wkrótce, w wyznaczonym już terminie zaszczepieni zostaną chętni mieszkańcy.
Szczepienie mieszkańców odbędzie się w naszym Domu, a poprzedzone będzie wywiadem medycznym i badaniem przez lekarza.

wcag

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla  Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, nr projektu: RDPS.09.02.01-02-0030/17, nazwa projektu „Nasz Dom – innowacyjny dom pomocy społecznej w Gminie Wołów dla osób starszych i niesamodzielnych jako element transformacji systemu wsparcia z instytucjonalnego w środowiskowy”