Oferta Domu

Utworzono: wtorek, 15 grudzień 2020 Poprawiono: piątek, 01 styczeń 2021

Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające. Organizacja, zakres i poziom usług świadczonych przez Dom uwzględniają wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Domu.

1) warunki mieszkaniowe

Mieszkańcy zapewnione mają domowe warunki mieszkaniowe poprzez pobyt w komfortowo wyposażonych pokojach  (w większości w pokojach 2-osobowych, jeden pokój 1-osobowy, jeden pokój 3 -osobowy), z węzłem sanitarnym dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.

2) wyżywienie

Mieszkańcy mają zapewnione całodzienne wyżywienie składające się z 4 posiłków: śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja. Posiłki dostarczane są przez firmę cateringową. Ponadto w Domu dostępne są przez całą dobę podstawowe produkty żywnościowe oraz napoje. Mieszkańcy mogą także przyrządzać sobie posiłki w kuchni pomocniczej urządzonej do tego celu.

Spożywanie posiłku odbywa się w jadalni, a na indywidualne życzenie lub z uwagi na stan zdrowia mieszkaniec może również spożywać posiłki we własnym pokoju.

3) terapia zajęciowa

Podstawowym celem terapii zajęciowej prowadzonej codziennie w Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom” w Mojęcicach jest zwiększenie zakresu samodzielności i zaradności życiowej, wdrażanie do aktywności fizycznej i umysłowej, kształtowanie charakteru, rozwijanie osobowości, nabywanie nowych umiejętności oraz kontynuowanie dawnych zainteresowań. Zatrudniony terapeuta zajęciowy stara się zorganizować czas mieszkańcom proponując szeroki wachlarz zajęć.

4) rehabilitacja

Każdy mieszkaniec codziennie może skorzystać z usług rehabilitacyjnych prowadzonych przez wykwalifikowanego fizjoterapeutę oraz przy użyciu nowoczesnego sprzętu. Każdy objęty jest indywidualnym programem rehabilitacji, opracowanym na podstawie diagnozy lekarskiej

5) usługi zdrowotne

Mieszkańcy zapewnioną mają całodobową opiekę i pielęgnację. Zatrudniony personel reaguje na wszelkie potrzeby podopiecznych.

Opiekę medyczną świadczą całodobowo zatrudnione w DPS pielęgniarki zatrudnione w ramach umowy o pracę oraz umowy zlecenie. Ponadto mieszkańcy znajdują się pod opieką lekarza rodzinnego i pielęgniarki środowiskowej.

DPS pokrywa w części odpłatność za leki oraz wyroby medyczne.

 

wcag

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla  Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, nr projektu: RDPS.09.02.01-02-0030/17, nazwa projektu „Nasz Dom – innowacyjny dom pomocy społecznej w Gminie Wołów dla osób starszych i niesamodzielnych jako element transformacji systemu wsparcia z instytucjonalnego w środowiskowy”