Choinka w Domu Pomocy Społecznej "Nasz Dom"

Utworzono: środa, 16 grudzień 2020 Poprawiono: poniedziałek, 21 grudzień 2020

W Domu Pomocy Społecznej "Nasz Dom" przygotowania do świąt trwają w najlepsze. Niedawno podopieczni placówki ubierali choinkę wyczekując już pierwszych świąt w placówce. 

 

 

wcag

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla  Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, nr projektu: RDPS.09.02.01-02-0030/17, nazwa projektu „Nasz Dom – innowacyjny dom pomocy społecznej w Gminie Wołów dla osób starszych i niesamodzielnych jako element transformacji systemu wsparcia z instytucjonalnego w środowiskowy”