PLAN DNIA MIESZKAŃCÓW

Utworzono: czwartek, 17 grudzień 2020 Poprawiono: czwartek, 17 grudzień 2020

PLAN DNIA MIESZKAŃCÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

7.00 – 8.00

Poranna toaleta

od 8.00

Śniadanie, wydawane przez 2h

7.30 – 15.30

  • terapia zajęciowa (grupowa i indywidualna): m. in. arteterapia, muzykoterapia, biblioterapia, silwoterapia, zajęcia manualne, realizacja indywidualnych programów dla mieszkańcó
  • w trakcie trwania zajęć przerwa na kawę i herbatę,

od 13.00 – 15.00

obiad, wydawany przez 2h                               
15.00 – podwieczorek           

15.30 – 17.00

czas wolny (czytanie dostępnej prasy i książek, gry planszowe, towarzyskie, oglądanie telewizji, spotkania i rozmowy w grupach, spacery)  

od 18.00  

Kolacja, wydawana przez 2h

20.00 – 21.00

Wieczorna toaleta        

21.00 – 7.00

Czas wolny, odpoczynek, sen

 

wcag

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla  Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, nr projektu: RDPS.09.02.01-02-0030/17, nazwa projektu „Nasz Dom – innowacyjny dom pomocy społecznej w Gminie Wołów dla osób starszych i niesamodzielnych jako element transformacji systemu wsparcia z instytucjonalnego w środowiskowy”