Strona Główna

Serdecznie witam na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej "Nasz Dom" w Mojęcicach. Przygotowane zakładki tematyczne pozwolą Państwu na zapoznanie się z działalnością i ofertą naszego Domu.

Jednocześnie zaznaczam, że strona www jest w trakcie wdrażania. Cały czas będzie udoskonalana i uzupełniana.

 

Zapraszamy do odwiedzania i przeglądania naszej strony!

Elżbieta Kaczmarek

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej "Nasz Dom" w Mojęcicach

 

wcag

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla  Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, nr projektu: RDPS.09.02.01-02-0030/17, nazwa projektu „Nasz Dom – innowacyjny dom pomocy społecznej w Gminie Wołów dla osób starszych i niesamodzielnych jako element transformacji systemu wsparcia z instytucjonalnego w środowiskowy”