Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

Utworzono: piątek, 29 styczeń 2021 Poprawiono: piątek, 29 styczeń 2021

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok

Zaproszenie do złożenia oferty

Utworzono: wtorek, 29 grudzień 2020 Poprawiono: poniedziałek, 11 styczeń 2021

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)

Czytaj więcej...

„Świadczenie usług pielęgniarskich mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom” w Mojęcicach”

Utworzono: wtorek, 22 grudzień 2020 Poprawiono: poniedziałek, 11 styczeń 2021

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne

Czytaj więcej...

wcag

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla  Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, nr projektu: RDPS.09.02.01-02-0030/17, nazwa projektu „Nasz Dom – innowacyjny dom pomocy społecznej w Gminie Wołów dla osób starszych i niesamodzielnych jako element transformacji systemu wsparcia z instytucjonalnego w środowiskowy”