Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne