sobota, 23 styczeń 2021

Dzień Babci i Dziadka

Z okazji Dnia Babci i Dziadka mieszkańcy Domu zostali obdarowani prezentami, kartkami oraz życzeniami przygotowanymi przez dzieci z przedszkoli oraz szkół z terenu naszej Gminy. 
"Kartka dla Seniora" to część projektu realizowanego przez pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołowie pn.: "Złoty wiek - ciesz się życiem".

 

sobota, 23 styczeń 2021

wcag

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla  Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, nr projektu: RDPS.09.02.01-02-0030/17, nazwa projektu „Nasz Dom – innowacyjny dom pomocy społecznej w Gminie Wołów dla osób starszych i niesamodzielnych jako element transformacji systemu wsparcia z instytucjonalnego w środowiskowy”