środa, 23 grudzień 2020

Urodziny w DPS "Nasz Dom"

Urodziny w Domu Pomocy Społecznej "Nasz Dom" 

środa, 23 grudzień 2020

wcag

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla  Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, nr projektu: RDPS.09.02.01-02-0030/17, nazwa projektu „Nasz Dom – innowacyjny dom pomocy społecznej w Gminie Wołów dla osób starszych i niesamodzielnych jako element transformacji systemu wsparcia z instytucjonalnego w środowiskowy”